Гражданите рискуват глоби от 100 до 1000 лева, а фирмите - от 1000 до 5000, ако се установи, че нарушават забраната за палене на огън в междублокови пространства, паркове и градинки, както и ако горят гума, пластмаси или ПДЧ. При повторно нарушение глобата се удвоява, напомни Община Русе на прага на отоплителния сезон.
На санкции подлежи и използването на неизправни отоплителни инсталации, които замърсяват силно въздуха, отделяйки в голямо количество сажди и дим.