Русенска област е трета в страната по вероятност човек да намери смъртта си в катастрофа, а пътят Русе-Бяла е един от деветте в България с най-висок риск от настъпване на тежки произшествия. Това показват оценките на Института за пътна безопасност /ИПБ/, който е първия път у нас, изготвил методология, по която да бъдат определени опасните пътища. Парадоксално, но тя е дело на една неправителствена организация, докато държавата, която има ангажимента за поддържане на инфраструктурата в добро състояние, от години пренебрегва тази задача.        

Оценката на риска е изготвена по географски принцип, по области и по идентифициране на черни точки. За тази цел са използвани данни от Гаранционния фонд, Асоциация на застрахователите в България, НСИ и сайта на МВР. Използван е швейцарски стандарт SN-641724, тъй като до този момент в България няма приет стандарт за оценка на риска. 
По тази методика са определени 9 пътя в България, които са с най-висок риск от настъпване на тежки пътнотранспортни произшествия. Освен участъка Русе-Бяла института определя като много опасен целия републикански път I-5, който започва от Русе, минава през Велико Търново и слиза до Маказа, пресичайки цяла България. Анализът показва, че там абсолютно всяко кръстовище е с потенциален висок риск от настъпване на катастрофа, защото самото проектиране на пътя е изключително погрешно и опасно направено.
От картата на вероятността за пътен инцидент с фатален изход се вижда, че най-опасна е Софийска област, а след нея се нареждат градовете Ловеч и Русе. Най малка вероятност от смърт на пътя има в градовете Перник, Търговище, Ямбол, Шумен и Габрово.
Оценката на риска дава възможност да се управляват по-ефективно парите, които харчим за строеж и ремонт на пътища. Тя показва дали е необходимо да се извърши ремонт или трябва да се построи изцяло нов път. 
Към днешна дата официално МВР води регистър с около 90 опасни места в България. Институтът за пътна безопасност е идентифицирал над 1500 такива. Организацията констатира, че в България пътнотранспортните произшествия не се идентифицират съгласно изискванията на Директива 2008/96 и информацията за това къде е настъпило едно пътно-транспортно произшествие е изключително неточна и невярна. Затова за идентифициране на местата, на които стават най-много слъсъци в различните области са използвани данни на Асоциацията на застрахователите в България.