Нови правила за електронния прием в детските градини внесе кметът Пламен Стоилов в Общинския съвет.
Новите критерии са съобразени с желанията на родителите, целта е да се постигне по-голяма справедливост, посочва в мотивите си Стоилов.
През учебната 2013- 2014 много семейства протестираха, че децата им не са приети в най-близката квартална детска градина, а далеч от дома. Освен това имало предложения с предимство да се ползват деца, чиито родители са работещи и студенти. 
Според новите правила местоживеенето ще носи по една допълнителна точка при класирането. Ако двамата родители работят на трудов, служебен договор или пък се самоосигуряват, това ще носи на детето 2 точки. Ако само единият работи, бонусът е една точка. Същият принцип ще важи и за родителите студенти.
Семействата, които са редовни данъкоплатци на Общината, ще получават 2 преференциални точки. Предимства ще има за многодетни семейства, за близнаци, за деца с увреждания над 50% и за родители с инвалидност над 71%. Сираци и полусираци, деца с неизвестни родители също се ползват с предимство. По една точка ще вземат малчугани, които са посещавали ясла в някои от избраните детските градини, както и тези, чиито брат или сестра са били в посочената градина.
За всички обстоятелства, които се изискват при приема, трябва да се представят съответните документи. Постоянният и настоящ адрес ще се проверяват от администрацията. Ако родителите и настойниците липсват в общинската база данни, те трябва да представят документ за регистрация в съответната детска градина и срещу това ще получат входящ номер.
Всички подробности по приема ще бъдат публикувани на сайта на Общината, след като правилата бъдат утвърдени от общинските съветници.