Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници е ясен ангажимент на Европа и света, като Босна и Херцеговина също прави големи и видими крачки в тази област, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.
Министърът на енергетиката, минното дело и промишлеността на Федерация Босна и Херцеговина, Нермин Джиндич, по време на днешното посещение на вятърния парк Подвележе и водноелектрическата централа Слаковац на река Неретва, каза, че развитието и изграждането на централи за производство на електроенергия от възобновяеми източници е във възход Босна и Херцеговина и е резултат от качествена стратегия за преминаване към възобновяеми енергийни източници с цел енергийна независимост на страната.
 „Изключително съм доволен от сегашната ситуация в Подвележе, където показахме, че на една и съща земя може да се произвежда електроенергия от два източника – вятър и слънце, защото процедурата за изграждане на слънчеви панели в зоната на Вятърния парк е към края си и в допълнение към капацитета от 48 МВт на вятърната ферма ще имаме и фотоволтаична електроцентрала с мощност 45 МВт, което е обща инвестиция от 200 милиона конвертируеми марки“, каза министър Джиндич.
Той добави, че през миналата година над 50 процента от електроенергията в Федерация Босна и Херцеговина е произведена от възобновяеми източници.  "Отговорно твърдя, че сме сред водещите европейски производители на електроенергия от възобновяеми източници, което е информация, с която можем да се гордеем", каза Джиндич
 „Вятърът, слънцето и водата са богатство и ресурси, дадени ни от Бог и ние ги използваме по най-добрия начин, като същевременно се грижим за енергийната независимост, но също и за опазването на околната среда“, каза Джиндич по време на обиколка на ВЕЦ "Слаковац", подчертавайки, че „ водата е ресурс, който трябва да се използва, но трябва и да я опазваме и това е и причината за забраната за изграждане на малки водноелектрически централи, която беше заложена в нормативната уредба от нашето министерство“.
Ветроенергийният парк Подвележе, който беше пуснат в експлоатация миналата година, е с инсталирана мощност от 48 МВт, годишно производство от 130 ГВт, а по време на изграждането му бяха дадени 2 милиона конвертируеми марки на местната общност за подобряване на средата.
(Тази информация се разпространява от БТА по договор с босненската агенция ФЕНА)