"Комуникацията не трябва да се свежда до негативизъм, разочарования, личностни нападки, дискриминационна реч или реч на омразата и в това отношение превенцията е ключов фактор. Не бива да позволяваме дискриминационната реч да прераства в език на омразата и по този начин да подкопава основите на едно общество, което трябва да се гради на коректна комуникация и аргументиран дебат", каза президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски при откриването на публичната дискусия на тема „Дискриминационната реч в дигиталните медии – състояние и предизвикателства“. 
Според него превенцията на явлението, което сериозно разклаща основите на всяко общество, трябва да се превърне в национален приоритет, а всеки, "който се крие зад комфорта на клавиатурата" да е наясно, че носи отговорност за казаното или написаното.
„Като политик понякога съм изложен на опити за лична дискредитация. Системата от санкции, закони и наказания не е достатъчна, ако не работим за създаване на атмосфера за предотвратяване на негативните явления. Необходимо е участието на гражданския сектор, иска ми се да вярвам, че все още сме на етап, в който това явление може да бъде предотвратено, затова апелирам да се сблъскаме без отлагане с този проблем", каза Пендаровски, според когото обща цел трябва да бъде „обеззаразяване на дигиталното и публичното пространство като цяло и ежедневието от дискриминационна реторика”.
Целта на форума е обмяна на мнения и идеи за създаване на първоначална платформа и план за действие за справяне с дискриминационната реч и други негативни явления в интернет пространството. Публичният дебат е под патронажа на Стево Пендаровски и се организира от Комисията за превенция и защита от дискриминация и Института за добро управление и евроатлантически перспективи  в Република Северна Македония.