Черногорските медии отразиха срещата на българския посланик д-р Меглена Плугчиева с министъра на финансите Александър Дамянович, съобщиха от българското посолство в Подгорица. 
Срещата бе по повод поискана подкрепа от българска страна от МФ за предстоящото учение по гражданска защита, което ще се проведе през октомври т. г. в Черна Гора по европейски проект, в който партньори са България и Черна гора.
Посланикът информира министъра за подробностите във връзка с предстоящото учение за гражданска защита, което ще се проведе в Подгорица, и за което Столична община изпраща средния модул за търсене и спасяване в градски условия, който се състои от 37 служители, пет линейки, три лекотоварни автомобила, както и автомобил за реагиране при инциденти и аварии с опасни материали. Министърът каза, че подкрепя подобно събитие, оценявайки го като полезно за подготовката на Черна гора за извънредни ситуации.
Наред с конкретната тема, партньорите обсъдиха по-широк кръг от въпроси на двустранното сътрудничество.
„Необходима е по-силна подкрепа на севера чрез по-добро използване на средствата от ИПА фондовете, особено в земеделието“, това е основното послание от срещата на министъра на финансите Александър Дамянович и Меглена Плугчиева, посланик на България в Черна гора.
Посланик Плугчиева предложи помощта на своята страна, която има богат опит по пътя на присъединяване към Европейския съюз и която би била полезна на Черна гора за по-ефективно използване на средствата от присъединителните фондове, с цел по-силно регионално развитие, особено в северната, по-слабо развита част на Черна гора.
Те обсъдиха и икономическото сътрудничество между двете страни, значението на енергетиката в несигурни времена, както и настоящите предизвикателства пред запазването на ликвидността на публичните финанси.
Министър Дамянович благодари на посланика за партньорството и приятелската подкрепа на България за европейската перспектива на Черна гора и региона. Той изрази специална благодарност и за вече реализирани проекти, финансирани от България, които касаят конкретна подкрепа за здравната система за общините Плевля, Жабляк, Беране, Никшич, както и подкрепа за деца и младежи в Даниловград и Подгорица.
На 20.09.22г. бе публикувано и интервюто на посланик Меглена Плугчиева, в което са коментирани въпроси по евроинтеграционния процес на Черна гора на актуалната политическа ситуация в страната , региона на Западните Балкани и Европа, двустранните отношения с акцент върху проектите по ОПР и др.