Русе вече има Младежки гвардейски отряд. Той е съставен от 28 момчета и момичета от 8 до 10 глас от всички училища, а за сформирането му помогна Националната гвардейска част, чиито представители които подбраха участниците и определиха командира, знаменосеца и неговите асистенти.
Младежките гвардейски отряди са създадени, за да популяризират доброволното обединяване на младежи, които имат интерес към съхраняване на изворите на националното ни достойнство, самочувствие и патриотизъм. В страната вече има 12 такива неполитически патриотични организации.
Създаването на отряда в Русе е по идея на десетокласничката от училище „Христо Ботев“ Виктория Шекерова, която я споделя с кмета Пенчо Милков в един от приемните му дни и организирането му се задвижва. Отрядът ще бъде част от Общинския младежки дом.
„Русе има нужда от млади хора, които милеят за нашата история и почитат традициите ни“, каза кметът и благодари на Виктория Шекерова за инициативността й.