Промени в условията за кандидатстване по програма „Асистирана репродукция“ предлага д-р Теодора Константинова заедно с колеги общински съветници. Те разширяват кръга на семействата с репродуктивни проблеми, които биха могли да получат общинско финансиране. Измененията се налагат, защото през тази година част от изследванията и процедурите ин витро вече се финансират от Здравната каса, а това автоматично прави недопустимо тяхното покриване от общинската програма.
В бюджета на Общината обаче за програма „Ин витро“ за 2013-а са отделени 40 хил. лева и съветниците смятат, че те могат да бъдат използвани за финансиране на разходите на кандидат-родителите за всички останали изследвания и дейности, които касата не покрива. В новите условия д-р Константинова предлага изрично да се изброят всички изследвания и процедури, за които хората биха могли да бъдат подпомогнати.
Освен това се дава възможност на повече русенци с репродуктивни проблеми да кандидатстват за общинско финансиране. Досега имаше изискване кандидатите да не са били подпомагани от местната програма. С новата редакция това ограничение се свежда само до годината на кандидатстване. Освен това се дава шанс на двойките до 3 пъти да получават финансова подкрепа от програма „Ин витро“. За да получат средствата, кандидатите ще трябва да представят медицинска документация и експертно становище, че процедурите, които не се заплащат от касата, са доказано необходими.
Предварителните разговори в Общинския съвет показват, че предложените промени няма да срещнат съпротива и че програмата ще продължи да подкрепя двойки, които се опитват да станат родители чрез изкуствено оплождане.