Почистването на изходите на Русе трябва да започне до 15 минути след началото на всеки снеговалеж, а това на общинската пътна мрежа - до 30 минути. За приключване на дейностите се дават съответно 1 час и 3 часа. Това са част от условията по обществената поръчка за снегопочистване и зимно поддържане на общинските пътища в следващите 3 години, за което Община Русе ще плати до 4 080 000 лева /с ДДС/. Оферти се събираха до вчера. Поръчката е разделена на две позиции. Първата е за снегопочистване и зимно поддържане на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа в чертите на град Русе, а втората - за общинската пътна мрежа. За всяка дейност - снегопочистване с машини, третиране с препарати, луга и сол, са определени максимални цени на километър.