Община Русе започна анкета, в която до 10 септември гражданите могат да споделят мнения за съществуващата организация на движението, за използваните от тях средства за придвижване, както и да дадат предложения за промяна. Анкетата се попълва онлайн и може да се намери в официалния общински сайт obshtinaruse.bg. Резултатите от нея ще бъдат ползвани при разработването на генерален план за организация на движението /ГПОД/, чийто изпълнител организира допитването чрез Общината.
След обработка на отговорите и изготвяне на предварителен ГПОД, ще бъде организирано обществено обсъждане.  
Последният генерален план за организация на движението в Русе и общината е бил изготвен преди 32 години.