„Електроразпределение Север“ е инвестирало 230 000 лева в подмяна на електрозахранващи кабелни линии в кварталите „Възраждане“ и „Здравец Север“, съобщиха от компанията. Подменените кабелни линии средно напрежение обхващат три трафопоста. Трасето е с дължина над 700 метра, като част от него попада под железопътна линия. Изградена е и допълнителна резервна линия ниско напрежение, с което се предотвратява вероятността за прекъсване на електрозахранването при ремонтни дейности в района. 
Планираните ремонти на електроразпределителното дружество се включват в график, съобразен със спецификата на потребление в засегнатите райони. Те се провеждат за минимално необходимото на екипите време за рехабилитация на мрежата. Предварителни уведомления за планирани прекъсвания на електрозахранването се публикуват на сайта на „ЕРП Север“ и в местните медии, съгласно Общите условия на дружеството и при стриктно изпълнение на лицензионните задължения, поясниха от компанията.