Търгове за наемане за срок от 10 години на 26 485 декара ниви провежда Държавният поземлен фонд. Още 402 дка се отдават от Областната дирекция „Земеделие“ за срок от една година.
Традиционно дългосрочните договори, предлагани от държавата, са много привлекателни за арендатори и кооперации и търговете преминават при сериозен интерес, като се е случвало началните цени да се удвояват. Тази година наддаването стартира от 66 лева годишна рента за парцелите в общините Бяла, Сливо поле и Ценово, 61 лева за нивите в Община Русе и 56 лв./дка за останалите. 
Най-много са свободните обработваеми земи в община Русе - 8302 дка, най-вече около Тетово и Николово. Най-плодородните ниви в Сливополско са 3558 дка, съсредоточени предимно в землищата на Черешово, Кошарна и Голямо Враново.
Търговете се провеждат цели четири дни. За общините Борово и Ценово наддаването беше вчера, за Бяла и Иваново е днес, за Ветово и Сливо поле ще бъде утре, а за Две могили и Русе в петък. И четирите търга ще се проведат в в Зала „Свети Георги“ на Община Русе със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
На земеделците се предлагат и 226 декара за създаване на трайни насаждения.