Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ изработи безвъзмездно униформи на офицер и редник от Донския казашки 4-ти полк. Репликите вече са изложени в експозицията на Историческия музей в Бяла, съобщиха от училището. 
По време на Руско-турската война 1877-1878 г. Донският казашки 4-ти полк участва в обсадата на Плевен, превземането на Пловдив и други важни битки.
Оригиналните униформи, възпроизведени в русенските гимназия, се съхраняват в Регионалния исторически музей във Велико Търново, откъдето са откликнали но молбата на директора на учебното заведение и са предоставили 150 файла, които ги описват детайлно. В Русе учителите-шивачи са ги нанесли върху плат чрез специализирана система за модната индустрия. Резултатът - репликите на двете униформи на корнет и казак са ушити с максимална точност и размер.