Броят на селскостопанските трактори, регистрирани в Обединеното кралство, отново е под нивото от година по-рано, както и под средната сезонна стойност през юли, съобщи на сайта си Асоциацията на земеделските инженери (AEA). Предизвикателствата пред веригата за доставки, които водят до удължени срокове за изпълнение, продължават да ограничават броя на регистрираните машини.
Общият месечен брой от 973 трактора е само с 5 процента по-малко в сравнение с юли 2021 г., но е със 17 процента под средното равнище, наблюдавано през предходните пет години.
Броят на регистрираните трактори през годината до момента достигна 7393 - с 6 процента по-малко спрямо януари-юли 2021 г., но все още малко над средното за тази част от годината.