Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за спазване, считано от 16 август 2022 г., на "Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност"  (EBA/GL/2022/04), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница, съобщава БНБ.
Към настоящия списък от компетентни органи, прилагащи еквивалентни на ЕС режими на поверителност, се добавят централните банкови институции на Република Северна Македония (National Bank of Republic of North Macedonia - NBRNM), на Босна и Херцеговина (Federal Banking Agency of Federation of Bosnia Herzegovina - FBA/Banking Agency of Republika Srpska - BARS) и на Уругвай -(Central Bank of Uruguay - BCU).