Децата са едни от най-невинните жертви на войната, кризите и конфликтите. Искахме посланията ни да бъдат близки именно до помощта към децата. Това каза заместник-генералният директор на Български червен кръст (БЧК) Надежда Тодоровска по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.
На събитието бе представена и дейността по проект „Да опознаем хората“ с целева група граждани на трети страни, които пребивават законно в България, включително лица, търсещи и получили международна и временна закрила, както и приемащото общество. Бенефициенти по проекта са БЧК и Държавна агенция закрила на детето.
БЧК кандидатства за този проект с идеята да направи по-съпричастно българското общество към проблемите на тези хора, посочи Тодоровска. Макар и започнал доста отдавна, той е актуален и днес. Никой не очакваше, че това ще се комуникира в момент, в който сме във военен конфликт тук в Европа, допълни тя. Според Тодоровска повечето нагласи на българите са се формирали след кризата в Сирия и множеството бежанци, които търсеха убежища в Европа. 
„Да опознаем другия“ касае това да разберем какви са различията между българското общество и тези, които идват в страната, за да можем да бъдем максимално полезни и да покажем толерантно отношение и подкрепа към хората, нуждаещи се от такава подкрепа, добави Тодоровска. 
Основната част на проекта включва провеждането на две планирани информационни кампании. Началото на проекта е дадено със социологическо проучване, което поради забавянето заради COVID, вече не е толкова актуално, посочи Нела Вампорова, ръководител на проекта.
Българското общество е дало към момента на изследването знак, че не е готово за по-сериозно приемане на бежанците в своите среди, каза Вампорова. По думите ѝ при общите въпроси изглежда, че няма проблем, но при питания относно приемането на бежанци в собствения си дом или градината на децата им, „излизат притеснителни тенденции“.