Русенската верига за бързооборотни стоки „Пацони“ най-вероятно ще обжалва конкурса за отдаване под наем на Халите, съобщи на пресконференция вчера собственикът й Пламен Здравков. Според него в конкурсната документация под формата на изисквани документи са вкарани допълнителни условия, които не са гласувани от общинския съвет.
„От кандидатите се изисква да представят годишни финансови отчети за 2010, 2011 и 2012, което е нормално, обаче се изисква в тях да фигурира годишен оборот от минимум 1,5 млн. лева и най-вече годишна печалба от поне 800 хиляди лева за всяка от трите години. Така на практика се елиминират 90% от потенциалните участници, никоя българска верига не отговаря на тия условия. Операторът на „Карфур“ в България също. „Пацони“ има 36 млн. лева оборот и 604 хиляди лева печалба за миналата година, а внесените в бюджета данъци и осигуровки са на стойност 915 хиляди лева. Но не може да извади печалба от 800 хиляди, защото купува и открива нови магазини и се развива“, посочи Здравков.
Собственикът на „Пацони“ посочи и странности в проекто-договора с наемателя, които вероятно ще сведат до минимум броя на потенциалните кандидати. Според текстовете договорът може да се прекрати с 30-дневно предизвестие при решение за приватизация или „при възникване на належаща общинска нужда“. „Кой би се хванал да разработва обекта и да инвестира в него поне 800 000 лева, каквото е едно от условията за конкурса, ако знае, че с едно решение на Общинския съвет може да бъде изваден оттам?“, запита Здравков. Той подчерта, че не иска да влиза в политически борби или да напада кмета Пламен Стоилов, с когото бил в отлични отношения. Желаел само да разбере защо е елиминиран от конкурса и как с отстраняване на 90% от кандидатите е защитен общественият интерес. Според него градоначалникът е бил подведен да подпише документите от някой под него.
„Не съм подведен от никого, документите са изготвени след консултации с юристи и са напълно редовни. Ако Пламен Здравков смята, че има нещо незаконно, може да обжалва“, заяви кметът на Русе Пламен Стоилов, когото „Утро“ потърси за коментар. Според него условията за конкурса са изготвени по начин, който да гарантира, че в Халите ще влезе сериозен инвеститор, който ще вложи лесно необходимите за реконструкция средства.
С нуждата от наемател, който без проблем да може да похарчи 800 хиляди лева за ремонт и осъвременяване на обекта, обясни вкараното допълнително изискване за минимум печалба и директорът на дирекция „Общинска собственост“ Нели Миткова. Според нея това условие било доста обсъждано в комисиите и защитавано от общински съветници, макар и да не влязло в окончателния вариант.
Вече няколко кандидати, сред които и „Карфур“, са купили конкурсната документация, но предстои да видим кой от тях ще подаде действителна оферта, каза още кметът Стоилов.
С оглед на залегналите в проекта възможности за предсрочно и бързо прекратяване на договора за наем съществува вероятността предложенията да са много малко и дори да липсват. Тогава ще продължи да действа договорът с наемателя клуб „Олимпиец“, който през 2003 година получи Халите срещу ангажимента да отделя по 12 000 лева месечно за спорта. По-късно търговският обект бе преотдаден на сегашния си обитател ЦБА.