Превръщането на спортната площадка до Руското консулство в платен тенис корт под управлението на ОП „Спортни имоти“ срещна силната съпротива на опозицията. Тя се позова на отворено писмо на граждани, разпространено чрез интернет, с което те настоявали, игрището да остане безплатно, а не да се превърне в поредното място за „аристократи“. Лансира се предложение Oбщината да вложи пари за корт на друго място, но те бяха отхвърлени с мотива, че за Парка на възрожденците има приет подробен устройствен план, в който на това място е предвиден тенис корт. Кметът Пламен Стоилов покани на среща авторите на писмото и в крайна сметка предложението бе гласувано, както бе внесено.