Мъже и жени с посребрени коси и изправена осанка изкачваха вчера стълбите на Професионалната гимназия по икономика и управление. Някогашни преподаватели в училището се смесиха с момичетата и момчетата, препълващи кабинетите, в които вчера нямаше учебни занятия, а се провеждаха диспути, викторини, ораторски дебати, презентации, изложби. В деня на патронния празник, в който училището отбелязваше своята 130-годишнина, директорката Румяна Белчева и нейните колеги посрещаха гостите за празника.
И докато днешните ученици показваха умения и постижения, с които се гордеят, достолепни дами на възраст се спираха пред изложбата в коридора на втория етаж. Там възпитанички на Немската търговска гимназия и на Френското девическо търговско училище /в сградата на което е и днешната гимназия/ си припомняха как е изглеждала някогашната попивателна - с дръжка от дървено топче, счетоводните книги отпреди близо век, пишещите и сметачните машини, за които днешната е-младеж има смътна представа за какво са служели. След това едновремешните гимназистки се наговориха на воля и дори си попяха песни от техните ученически години.
Вечерта празникът завърши с тържествено събрание и голям концерт в Доходното здание.