Драматичният театър, Регионалният музей и Регионалната библиотека, Операта и Художествената галерия печелят проекти от извънредната програма на Национален фонд „Култура“ за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти. Това стана ясно от публикуваните резултати на сайта на НФК. Русенските културни средища са сред 108 подкрепени институции, за чиито проекти бяха разпределени на конкурсен принцип 5.5 милиона лева.
Най-голяма подкрепа получава Драматичния театър - за проекта „Странна случка с куче през нощта“. Едноименният роман на Марк Хадън, който се радва на изключителна световна популярност и като драматизация, ще бъде поставен на сцената на русенската Мелпомена. Общата стойност на проекта е над 167 000 лева, а финансирането от НФК е 65 000 лева. Средствата ще бъдат използвани за силно социално ангажирана продукция - темата насочва публичното внимание към проблемите на хората с аутизъм. Театърът ще купи нова сценична техника, надява се да привлече млади творци и активна публика.
Русенският музей подава ръка за партньорство на Природонаучния музей в Пловдив и Аквариума във Варна. Музеят получава 38 000 лева за проекта „Аз гарантирам за теб“. За пръв път в България посетителите на един музей ще могат да научават чрез съвременни дигитални средства на място повече информация за други български музеи. Така партньорите разчитат да обменят, привличат и развиват нови публики. 
Обновени услуги „От традиции към иновации“ обещава библиотека „Любен Каравелов“. Проектът й получава подкрепа от 38 300 лева за широк спектър от дейности: за развитие на дигиталните процеси и въвеждане на нови технологии в библиотечната деийност, за ефективна комуникация с потребителите, представяне на културни и образователни инициативи. 
„Без дистанция“ се нарича проектът на Художествената галерия, който свързва 20 художници от България и Северна Македония да творят заедно картини, театър и поезия. Подкрепата е от 14 391 лева. Държавна опера Русе получава от НФК подкрепа от 15 000 лева за възстановяване на образователната програма за публиките и за разработване на концепция за привличане на младежки аудитории.
През 2022 Национален фонд „Култура“ получи държавен ресурс от над 30 милиона лева, които да разпределя на проектен принцип сред всички сектори на изкуството и културата. Досега стартираха извънредните програми на фонда, към които има проявен изключителен интерес в отделните направления. Наскоро излязоха резултатите от програма „Творчески стипендии“ за независими артисти - повече от 2700 творци кандидатстваха, бяха разпределени около 1700 стипендии по 4000 лева.