Увеличението на заплатите в МВР беше необходимо и задължително, каза в интервю за БТА Валентин Попов, председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) във връзка с публикувания на 15 юли за обществено обсъждане проект за изменение на наредбата, която урежда размера на основното месечно възнаграждение на служителите в министерството.
Проектът предвижда увеличение с 20% на основните заплати в МВР за част от служителите и с до 20% за други, чиито правоотношения са преобразувани съгласно измененията в Закона за МВР от 2016 г. Той е в изпълнение на „политики по област „Ефективно управление и оптимизация на публичния сектор“ и на основание приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗИДЗДБРБ) за 2022 г. В него е записано още, че министърът на вътрешните работи е длъжен до 1 септември 2022 г. да внесе в Министерския съвет доклад за структурните промени в Министерството на вътрешните работи.
В началото на годината синдикатите в МВР настояха за повишаване на заплатите. От ръководството на министерството публично заявиха, че подкрепят исканията им за увеличение на възнагражденията, а от Министерството на финансите поставиха условие – пари срещу реформа. В това време от вътрешното ведомство пристъпиха към преструктуриране на районните и полицейските управление, като подготвиха и законопроект, който да извади Главна дирекция „Пожарна безопасност“ и Спешния телефон 112 от ведомството, с цел да се обособи отделна агенция към Министерския съвет. В началото на юни СФСМВР, заедно със Синдиката на служителите в затворите в България, организираха протести заради „липсата на яснота в политиката по доходите в сектора и започналите фрагментарни структурни промени без отчитане на бележките и предложенията ни“. Впоследствие в актуализацията на бюджета беше заложено и прието от Народното събрание, че основните възнаграждения в МВР ще се увеличат с 20%.
„Отчитаме го като успех. Необходимо беше, задължително беше. Бяха необходими усилия, но си струваше“, коментира Попов. По думите му увеличението се разглежда от синдиката преди всичко като антиинфлационна мярка. Според СФСМВР обаче то трябва да е равна сума, еднаква за всички служители. Попов обясни, че при равен процент увеличение, за част от служителите то ще бъде по-малко от това на други.
Валентин Попов посочи, че темата е била обсъдена на Съвета за социално партньорство на МВР, провел се миналата седмица, като обясни, че според СФСМВР записаните в изменението на бюджета 20 процента са просто рамка, в която да се развие това увеличение, а юристите в МВР твърдят, че така записано, законът задължава министъра да увеличи на всеки основната заплата с 20%.
На въпрос дали увеличението се отнася за всички в МВР, Попов отговори отрицателно. „Има едно странно изключение, и то е за част от работещите по трудово правоотношение, които бяха преобразувани преди време при реформите на министър Румяна Бъчварова. Въпреки всички твърдения от страна на ръководството на МВР, че ЗИДЗДБРБ, в този му вид, задължава министъра да увеличи заплатите на всички служители с по 20% , в случая може би около 800-900 служители ще получат до 20% увеличение, а за някои на практика то ще бъде никакво“, коментира Валентин Попов.
Попитан дали това не е дискриминация, председателят на СФСМВР отговори, че според него, в това положение, става дума точно за това. „Не мисля, че е справедливо спрямо тях“, добави той и допусна, че част от тези служители могат да потърсят правата си по съдебен ред.
Надявам се, че могат да внесат някакво изменение, докато наредбата е на етап обществено обсъждане, добави Попов. Той уточни, че от синдиката задължително ще представят своите предложения за промени.