Регионалният историческият музей (РИМ) "Д-р Симеон Табаков" в Сливен спечели финансиране за археологически проучвания за поредна година, съобщиха от РИМ - Сливен. Средствата са от Министерството на културата за проекти за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2022 г.
Културният институт ще получи финансиране в пълен размер за провеждането на археологически разкопки на късноантичната и средновековна крепост "Туида" в Сливен и за издирването на археологически обекти и изучаване на древни ландшафти по поречието на р. Тунджа, землище на с. Крушаре.
През 2021 година археолозите в Сливен работиха в т. нар. административен център на крепостта "Туида", където бе открита монолитна сграда от XI-XII век. Според учените това са доказателства, че през Средновековието крепостта е била гъсто населена, със сериозно градоустройство и е била наистина градски център. Открити са прешлени за вретено, монети и др.
Международният проект "Ландшафтна археология в област Сливен" е съвместен между РИМ - Сливен, Нов български университет и университета в германския град Кил и започна през миналата година. Правят се поредица от изследвания на палеосредата в областта, като се очаква информация за климата и екологичното равновесие през бронзовата и ранно-желязната епоха.