Собствен медицински център ще създаде Комплексният онкологичен център в Русе. Предложението ще бъде гласувано от общинските съветници в четвъртък. То е на управителя д-р Камен Кожухаров и е част от бизнеспрограмата ме за току-що започналия нов тригодишен мандат начело на болницата. 
Новото здравно заведение ще оказва специализирана извънболнична помощ на онкоболните. Една от най-важните му функции ще бъде ранното откриване на тази заболявания. Медицинският център ще е самостоятелно лечебно заведение, с едноличен собственик на капитала „Комплексен онкологичен център - Русе“ ЕООД и ще работи в ползваните досега от администрацията помещения на първия етаж на сградата до болница „Канев“. Там ще има 7 кабинета за извънболнична диагностична и консултативна дейност, в която специалистите от центъра майка ще разполагат цялата налична медицинска апаратура на КОЦ за диагностика, скрининг, профилактика и лечение на хора с онкологични заболявания.
Предлага се за управител на новоучреденото дружество до провеждането на конкурс да бъде определена д-р Десислава Руменова Генова-Николаева, началник на отделение „Образна диагностика“ в КОЦ и доказан специалист в тази област.