Готвехме се по традиция да отбележим патронния празник на училището, когато получихме документ, който преобърна нещата. Това разказва директорката на професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ Румяна Белчева. И показва документа, който е изпратен до нея от Националния музей на образованието в Габрово, в който се посочва: „Потвърждаваме, че ПГИУ „Елиас Канети“ в град Русе е наследник на Немската търговска гимназия в града и е открита през 1883 година. Настоящото потвърждение ви дава право да отбележите 130 години от основаването на училището“.
Скъпоценният документ пристига в Русе през март, когато и без друго подготовката за празника на училището е в ход. Но новината в голяма степен променя нагласите, във всеки случай със сигурност увеличава отговорността и вдига адреналина на учители и ученици. Датата за празника остава същата - 25 април, когато през 2005 година средното училище получава името на родения в Русе нобелов лауреат Елиас Канети. Но отправната точка вече се мести с поне 70 години назад от датата, която доскоро се смяташе за рождена на гимназията. А документите, които в ПГ по икономика и управление грижливо са издирили в архивите и историческите фондове, вече напълно закономерно стават част от юбилейния сборник, който училището е амбицирано да издаде до края на 2013-а. Част от тези документи, предоставени от Историческия музей и от Държавен архив Русе, свидетелстват недвусмислено за непосредствената връзка между някогашното немско училище и днешната гимназия.
Какво разказват архивните страници?
През септември 1883 година госпожица Анна Винтер /чийто брат е прочутият инженер Едуард Винтер, градски архитект в Русе в продължение на две десетилетия, автор на емблематичната сграда по „Александровска“, днес известна повече като Старата полиция/ открива русенското немско училище. Основано като религиозно евангелско училище, то скоро добива светски характер и се разраства. Документите свидетелстват, че „Русенското германско училище е пълно основно училище с детско училище, първоначално училище и прогимназия и с средно търговско училище“. В средното, където се изучават предмети като счетоводство, търговска кореспонденция, стенография и пр., преподаватели-специалисти /повечето от които германци/ са обучавали българските момчета и момичета на търговските премъдрости, а заедно с това и на немски език.
Немското търговско практическо училище получава статута на немска търговска гимназия през 1929 година със заповед на Министерството на народното просвещение. Тази гимназия е закрита на 5 септември 1944 година - напълно логично в светлината на това, че на същата дата Съветският съюз обявява война на България, която през Втората световна война е съюзник на Германия, крахът на която в първите дни на септември 1944-а е повече от очевиден.
Гимназията е закрита, а ценният й архив е изнесен в Германия
където голяма част от него е унищожена, разказва директорката на училището Румяна Белчева. 
Драмата на войната и политическите процеси, които променят не само Европа, но и света в средата на миналия век, са разтърсващи. Но в Русе друго събитие разтърсва не по-малко около 150 момичета и момчета и техните родители. Поради закриването на Немската търговска гимназия тези деца остават на улицата и са изправени пред риска да съсипят солидното си образование. Тогава родителите се събират и създават комитет, който настоява да се открие българска търговска гимназия в града на мястото на закритата. Известният агроном Христо Стамболиев подготвя едно много аргументирано и заедно с това емоционално изложение до министъра на просвещението, от комитета разпращат телеграми, писма, молби...
И на 27 септември 1944 година Министерският съвет издава постановление: „Одобрява се да се открие временно в гр.Русе държавна търговска гимназия на мястото на закритата германска търговска гимназия в същия град. Наличните сгради, помещения, инвентар и пособия, оставени от германската търговска гимназия, се предават на държавата за използуване от новооткритата държавна търговска гимназия. До 1 януарий 1945 година, когато в бюджета на Министерството на търговията и промишлеността се впише издръжката на тази държавна търговска гимназия, разрешава се да се използуват наличния учителски и административен персонал и веществени разходи на досегашните държавни търговски гимназии в градовете Битоля и Скопие“. От следващата учебна година Търговската гимназия вече напълно редовно присъства в регистрите на българските учебни заведения.
Тя няколко пъти след това променя официалното си название - от 1951 година е търговско-стопански техникум, година по-късно става икономически техникум, през 1969 г. получава името на комуниста Станке Димитров и го носи до 1991 година. От 2003 г. е професионална гимназия по икономика и управление, а от 2005 г. неин патрон е Елиас Канети. 
Днес това е едно от не толкова многото средни училища в Русе, за които
стресовите ситуации и кошмарният въпрос „Ще направим ли приема?“ са непознати
Дали защото марката на някогашната Търговска гимназия свято се поддържа - подготовката по специалностите търговия, маркетинг, митническа и данъчна администрация и счетоводна отчетност е на престижно ниво, което прави дипломите на випускниците конвертируеми при кандидатстване както в университети, така и за работа. Не е рядкост учениците от 11 и 12 клас да впечатлят бъдещите си работодатели още по време на производствените практики в счетоводни къщи, банки, митнически агенции.
Важно е момичетата и момчетата заедно с натрупването на теоретични познания и усвояването на умения да осчетоводяват всякакъв вид търговско-икономическа информация да навлизат в детайлите на съвременния мениджърски процес, да изработват усет за предприемачески решения и иновативно мислене, убедени са в гимназията. Част от този процес са и учебно-тренировъчните фирми в училището - модели на реални предприятия, в които момичетата и момчетата правят първите си конкретни професионални стъпки.
А за този, който живее с
архаичната представа за счетоводителя с черни сатенени ръкавели и с очила, подпрени на носа
и вижда целия свят само в цифри и проценти, се налага да отворим още една страничка от битието на ПГИУ. Учениците работят по проекти, които показват тяхната ангажираност с проблемите на опазването на природата, национални ценности, насилието сред младите, доброволчеството, изкуството... За това как младежите се справят с учебната материя и каква е общата им грамотност и култура, показателен е още един факт. Откакто са въведени държавните зрелостни изпити, средният успех на матурата по български език за гимназията е над много добър 4.50.
На днешния празник в сградата на гимназията ще бъде много оживено. С тази разлика, че повечето учебни кабинети ще се превърнат в територия за презентации, дебати, изложби, ораторски състезания. На срещата на поколенията учители, преподавали в различно време тук, Румяна Белчева ще покани своите гости да издирят в домашните си архиви снимки, документи, спомени за миналото на гимназията. Този призив ще бъде отправен и към всички гости на празничния концерт в Доходното здание вечерта. Заели сме се да напишем историята на нашето столетно училище, защото на човека не е дадена вечността, но му е дадена памет - и ние трябва да я  запазим, убедена е Белчева.