1795.06 лева за причинени вреди на смачкания от бреза автомобил, който трябвало да се ремонтира, както и 897.81 лева деловодни разноски. Толкова струва едно изсъхнало дърво, за което Община Русе не е предприела навременни мерки да бъде отстранено. Затова ще трябва да плати тези близо 2700 лева на собственик на кола, която била премазана от падналото върху нея дърво. Решението може да се обжалва.
Инцидентът станал на 31 януари 2013 година по обед, когато бялата бреза се стоварила върху автомобила, който бил паркиран на паркинг пред блок. В резултат таванът, вратите и гредите на рамките на вратите били със сериозни поражения. На място дошли полицаи и представители на Общината, които се захванали да режат и премахват дървото. За лош късмет обаче то се претърколило върху предната част на автомобила и потрошило и капака, калника и огледалото за странично виждане.
Съдът сметна, че от „Адис Калинов“ ООД, която има договор с Общината за рязане на дървета, не трябва да се търси вина, защото тя изпълнява разпореждания за отстраняване на растителност и не работи по лично усмотрение.