Интермодален терминал ще бъде изграден в Русе до края на 2025 година. Това съобщиха заместник-генералният директор „Стратегия и инвестиции“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Мария Генова и ръководителят на звеното за подготовка, управление и изпълнение на проекти „Гарови комплекси и терминали“ към НКЖИ арх. Александър Туджаров. 
„Основните ползи на интермодалния терминал са социално-икономически - ползи за бизнеса и повишаване на приходите на местния бюджет, ще бъдат открити нови работни места“, каза Туджаров. По думите му превозът на товари ще бъде по-безопасен, когато премине от шосейната към железопътната инфраструктура. Очаква се спад на тежките пътно-транспортни произшествия, трафикът също ще се облекчи.
Терминалът, който ще комбинира различни видове транспорт - автомобилен, железопътен и воден - ще бъде изграден в района на Индустриалния парк. Стойността на проекта е 52 млн. лева без ДДС. Очаква се началото на изграждането на съоръжението да бъде поставено в началото на идната година.
„Имаме убеденост, че до края на 2025 година ще сме приключили с изграждането на интермодалния терминал и ще сме стартирали процедура за концесионер, който ще експлоатира терминала“, обясни Туджаров.
„Отварят се много икономически възможности, които ще са от полза за русенци, ще се открият много нови работни места. Несъмнено един такъв проект би бил полезен за гарда. Тук ще се съсредоточи бизнес“, каза зам.областният управител Людмил Христов.
Според анализите терминалът в началото ще може да обработва около 60 000 контейнера годишно. До 2045 г. капацитетът на съоръжението ще може да се удвои. Терминалът ще разполага с товаро-разтоварна зона и административна сграда. Той ще бъде отдаден на концесия по подобие на Пловдивския терминал.
НКЖИ ще направят и рехабилитацията на спирка Товарна гара, като предстои стартиране на процедура за строителство. Предвижда се да се изградят два перона от двете страни на жп линията с навеси и модерно осветление. Ще има достъпен маршрут за хора с намалена подвижност. Очаква се рехабилитацията да е готова през 2023 г.
По програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния се предвижда реконструкция на Централната жп гара чрез укрепване на земната основа и изпълнение на дренажи, така че да се избегне нейното наводняване. Ще бъде осигурен достъп и за инвалиди, като пероните и подлезът ще бъдат ремонтирани. Всички ремонтни дейности по централната гара би трябвало завършат до 2027 г.