210,3 млн. лева са постъпленията в русенския офис на НАП през първата половина на 2022 година, което е с 13 мил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.
До края на юни приносът към централния бюджет възлиза на 91,2 млн. лв. Общо данъкът върху доходите на физически лица е близо 38,7 млн. лв. близо 29 млн. лв. е корпоративният данък, а внесеното ДДС възлиза на 18,4 млн. лв. 
Приходите от осигурителни вноски към 30 юни надвишават 119,1 млн. лв. От тях 71,3 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване. 31,2 млн. лв. са здравноосигурителните вноски, русенци са внесли и 16,6 млн. лв. за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък, който достига 52,45%. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с много по-скромните 4,52%. От данните излиза, че русенският бизнес се справя все по-добре и ръстът на печалбата му надхвърля няколко пъти инфлацията. От друга страна доходите на гражданите /и част от тях респективно служители на добре развиващия се бизнес/ изостават и не могат да догонят поскъпването.