От 1 юли токът за битовите клиенти на „Електроразпределение Север“ поскъпва с 4,45%, съобщи в петък Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Домакинствата от Североизточна България за пореден път получават най-голямото увеличение на цените за електроенергията. За клиентите на „Електрохолд Продажби“ /ЧЕЗ/ изменението на крайната цена е с 2,70%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ - с 3,47%.
Така цената на тока по дневна тарифа вече е 0.21326 лв./kWh без ДДС или 0,255912 лв./kWh с данъка, който всички битови клиенти винаги си плащат. По нощната тарифа електроенергията ни струва 0,144384 лв./kWh с ДДС.
По-сериозно увеличение на цените получават домакинствата, които ползват услугите на „Топлофикация Русе“. Според решението на КЕВР топлоенергията поскъпва с 24,8% от 1 юли. Тъй като обаче от същата дата влиза в сила и намаление на данъка добавена стойност /ДДС/ за топлоенергията от 20 на 9%, увеличението на крайната цена за русенци ще бъде с 13,3%. Един мегаватчас топлоенергия струва вече 114,97 лева с ДДС при 101,41 лева до 30 юни.
Както става ясно от решението на КЕВР, покачването на цените е неизбежно заради драстично увеличените разходи на „Топлофикация Русе“. За миналата година те се увеличават двойно до 159 млн. лева, в резултат на което дружеството отчита загуба от над 37 млн. лева. 
Заради поскъпването на въглищата от началото на тази година „Топлофикация Русе“ вече плаща по 270 долара за тон. А разходите за емисии парникови газове (СО2) за следващите 12 месеца възлизат на почти 36 млн. лева.