Редовните кандидатстудентски изпити за бакалавърските специалности в Техническия университет в София ще се състоят в събота, неделя и понеделник, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Тестът по математика е на 2 юли. За специалността "Инженерен дизайн" изпитът по рисуване е на 3 юли, а изпитът по композиция е на 4 юли. Изпитът по чужд език (немски, английски) също е на 4 юли. Всички изпити започват в 9:00 часа и ще са присъствени.
До 8 юли, включително, кандидат-студентите, които ще кандидатстват с оценки от предварителните изпити или с оценки от матури, могат да подават документи на място в ТУ-София и в неговите филиали в Пловдив и Сливен, в бюрата за приемане на документи в страната или по интернет.
Документите за кандидатстване са следните: диплома за средно образование - оригинал и копие; удостоверение от първи гимназиален етап (за завършващите през 2022 г.) - оригинал и копие; попълнено заявление.
На трите предварителни изпита по математика се явиха близо 2400 кандидат-студенти, което потвърждава нарасналия интерес към обучението във водещото висше техническо училище в страната.
Техническият университет в София предлага обучение по над 30 бакалавърски специалности, като 4 от тях са нови - "Интелигентни системи и изкуствен интелект", "Интелигентни системи и изкуствен интелект - на английски език", "Анализ на данни" и "Киберсигурност".
Съгласно рейтинговата система на университетите ТУ-София за поредна година е водещ в шест професионални направления - "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство".
Техническият университет в София е съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища, с което за студентите се откриват нови възможности за модерно обучение чрез мобилност и за придобиване на европейски бакалавърски и магистърски степени.
Подробна информация за кандидатстудентската кампания за 2022/2023 година, може да се намери в сайта на ТУ-София, на следния адрес: https://priem.tu-sofia.bg/