Всички изравнителни сметки за потребената топлинната енергия от абонатите през сезон 2021/2022 година са изготвени, съобщиха от „Топлофикация Русе“.
Това става две седмици преди крайния срок за изготвяне и изпращане на изравнителните сметки за приключилия отоплителен сезон, който е до 15 юли всяка година.
„Благодаря на всички съвестни абонати, които позволиха на отчетниците да извършат засичане на отоплителните уреди и с тяхната помощ успяхме да изготвим изравнителните фактури в срок. Надявам се до 6 юли всички писма да стигнат до своите адресати“, каза изп.директор на „Топлофикация Русе“ инж. Севдалин Желев.
Рекламации по изравнителните сметки се приемат до 31 август от топлинния счетоводител.
„Всички постъпили жалби ще бъдат разгледани в детайли и ще получат отговор“, каза още инж. Желев.