Два пъти подавам сигнал за
опасен комин, реакция няма

На 07.04.2022 г. подадох сигнал относно наличието на опасен комин на сграда на бул. „Скобелев“ 45, като преди това (през 2021 г.) бях сигнализирала и чрез сайта на Общината. Получих потвърждение по електронна поща, че сигналът ми е предаден. Към момента нито съм получила някакъв отговор, нито съм констатирала някакви предприети действия. Моля за отговор и адекватна реакция от ваша страна! 
Красимира Колева

Служителите „Строителен контрол“
ще направят нужните обследвания

Здравейте г-жо Колева, благодаря Ви за активната гражданска позиция. На ден към отдел „Строителен контрол“ постъпват стотици сигнали, които изискват проверка на място и подготовка на необходимата документация. След като сте получили потвърждение по имейл, служителите ни ще вземат предвид сигнала и ще направят необходимите обследвания.
Благодаря Ви за съдействието и за проявеното търпение.
Пенчо Милков,
кмет на община Русе

Възможно ли е отново да заработи
предупреждението за бариерата до пазара?

Здравейте, възможно ли е отново да заработи светофарната уредба на Кооперативния пазар, която показва кога бариерата на жп прелеза е спусната? Ще се избегнат много задръствания в района.  

Ралица Петкова

Това би било от полза,
но го решава НКЖИ

Здравейте, много Ви благодаря за отправеното предложение. Аз също смятам, че подобно известяване би било от полза. 
Въпреки че и друг път са се обръщали с този въпрос към мен, следва да се отбележи, че той е в компетенциите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), от която се определя по какъв начин ще се сигнализират шофьорите и пешеходците за преминаващите влакове, взимайки предвид законовите разпоредби и особеностите на района.
Пенчо Милков,
кмет на община Русе