Постигането на въглеродна неутралност и нетни нулеви емисии до 2035 г. цели разработената в „Булмаркет“ „Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021- 2026 г.“, съобщи собственикът на русенската група Станко Станков. В нея са заложени 148 конкретни мерки и дейности в категориите ESG мениджмънт, околна среда, управление, човешки капитал, продукти и клиенти. Към момента 45 от тях са приложени пълноценно. Успешното прилагане на политиките за декарбонизация е довело до над 650 000 тона спестени въглеродни емисии през 2021 г., а през 2022 г. ще надхвърли 1 млн. тона. 
Групата „Булмаркет“ е основен производител на екологични продукти и счита за важно цялостният процес да е прозрачен за общността. Изграждането на стратегията за ESG води до оптимизиране на процесите по линията на нулеви емисии, кръгова икономика, социална ангажираност и прозрачно управление.
За миналата година „Астра Биоплант“, част от групата „Булмаркет“, влиза в топ 5 производители и търговци на биодизел в Европа с над 320 000 тона произведени и над 900 000 тона изтъргувани биогорива. Компанията създава и биодизел от второ поколение, който се произвежда основно от използвани олиа за готвене и остатъчни мазнини. Това биогориво намалява въглеродните емисии с до 90% (10 пъти по-малко емисии от минералните горива) и в същото време използва отпадъчни продукти. Глобалното търсене на биогорива нараства с повече от 5% на годишна база, а ангажиментът на ЕС към зелената трансформация постепенно увеличава дела на възобновяемата енергия в транспорта. 
Групата „Булмаркет“ насърчава и екологичния жп транспорт като инвестира ежегодно в модернизация на състава си, разработва собствени нови технологии и обновява производствените бази. Само за последната година в локомотивния състав на групата са добавени шест чисто нови електрически локомотива. Два Transmontana на Softronic, които са най-развитата локомотивна технология в Източна Европа, два Smartron на Siemens и два ЕА 3000. С това съставът продължава да се модернизира успешно до над 30 локомотива и около 700 собствени и наети вагона.
Според Станков наличието на LNG терминалът на групата на територията на пристанище „Порт Булмаркет“ може да играе роля в усилията за диверсификация на вноса на природен газ. Мисли се за надграждане на инфраструктурата, която да направи възможен вноса на по-големи обеми. Така допълнително ще се намалят логистичните разходи, което ще направи бизнеса и по-конкурентни поради по-ниските цени. 
Засега това направление на бизнеса доставя втечнен природен газ на компании, които имат изградена инфраструктура за използването му (специализиран криогенен резервоар и изпарители) и които нямат пряка връзка с газопроводната мрежа на страната. Очаква се скорошно изпълнение и на проект по зареждане (бункероване) на два чисто нови плавателни съда, задвижвани от LNG, които се строят в корабостроителницата в гр. Мангалия. 
В момента терминалът се снабдява с втечнен газ предимно от Белгия и Турция, но през втората половина на годината ще започнат и доставки от Ревитуса, Гърция. Терминалът има техническа възможност да бъде свързан с газопреносната система на територията на Индустриална зона „Тегра“, като това ще позволи да се подава директно регазифициран природен газ към различни клиенти. Към момента се обсъждат възможностите това да бъде изпълнено, каза Станков.