Купища руски блини и сладкиши пряники посрещнаха гостите на учениците от 5 Д клас в СОУ за европейски езици, които пресъздадоха традиционните руски обичаи на празника Масленица. На Широк четвъртък - в средата на седмицата преди окончателното изпращане на зимата, децата под ръководството преподавателката си Маша Станчева пяха, играха старинни руски игри и рецитираха стихчета и народни закачки. Не липсваха и традиционните персонажи - руските „скоморохи“ и Зимушка-Зима. Накрая децата почерпиха с блини и чай и родителите си, и гостите, сред които бе генералният консул на Русия Владимир Климанов.