Всяка година Анна Жекова застрахова къщата си в Долапите, но така и не може да я защити от евентуално пропадане и нацепване. Причината е, че застрахователят отказва да се ангажира с покриване на такива щети, защото жилището е на септична яма.
През 2011 година след един обилен дъжд част от масивната ни ограда се пропука и улегна. Тогава застрахователят установи 100% увреждане и покри щетите, но щом се установи, че нямаме канализация, компанията отказа занапред да включва такива клаузи в полицата. Мотивът бе, че септичната яма представлява риск за здравината и целостта на имота, разказва Жекова.
Нейният случай съвсем не е единствен. Повечето къщи и огради в двете населени места са нацепени и пропадат заради преовлажване на почвите от септичните ями в дворовете. Затова хората създадоха Инициативен комитет за изграждане на канализация в Средна кула и Долапите. В сряда вечерта представители на комитета решиха да свикат събрание на хората от двата квартала на 1 март от 10 часа на стадиона в Долапите. Поканени са и представители на общинска и областна администрации.
Идеята ни е да запознаем гражданите с напредъка на проекта за канализация и с проблема, който го стопира, казват Иван Иванов и Анна Жекова от комитета.
На срещата те ще инициират подписка до екоминистерството с настояване одобреният още през февруари 2013 година проект да получи финансиране сега.
Областният управител Венцислав Калчев се ангажира да лобира за нашата канализация, но се опасяваме, че бавенето на решението може да провали проекта, коментираха Жекова и Иванов. Те не вярват, че ако сега се изпусне последният влак за финансиране по изтичащия програмен период, ще имат втори шанс.
Тъй като условията може да се променят, няма никаква гаранция, че по новите програми няма да се наложи повторно кандидатстване. При завършени процедури и избрани изпълнители би било направо грехота да изпуснем проекта, затова искаме ясен отговор в най-скоро време от МОСВ, казват хората.