Форум "Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г." – представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през програмен период 2021-2027 г., ще се проведе в Бургас на 27 юни.  Мястото на срещата е Културен център "Морско казино". Информацията е от Община Бургас.
Участници в срещата ще бъдат представители на властта, институции, бизнеса и гражданското общество от областта.
Откриването на срещата ще е от 18:00 часа.  Ще бъде представена актуална информация за подготовката за новия програмен период 2021-2027 г. , прилагането на регионалния подход при подбора и финансирането на приоритетни инвестиции по места, ще бъдат представени допълнителни възможности за подкрепа на регионалното развитие чрез финансиране по Програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2021-2027 г. На срещата ще се говори и за подкрепата по Националния план за възстановяване и устойчивост в контекста на постигане на балансираното и устойчиво развитие на регионите.