Не може да има "смарт" градове, ако няма достатъчно добре обучени специалисти. Това заяви доц. д-р инж. Ваня Стойкова, декан на Факултет „Техника и технологии“ в Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора, по време на конференцията „Зелени градове & спорт за всички“, която БТА организира в Пресклуба си Ямбол. 
Според нея обучението в посока опазване на околната среда трябва да започне в най-ранна детска възраст и е задължително в етапа на висшето образование, защото, когато израства, младият човек има и друг поглед, особено при избора на професия.
Студентите в университета изучават в четвърти курс дисциплина "Екология и опазване на околната среда". Тогава те са запознати със технологиите и опасностите, вследствие от тях, както и начините да се защити околната среда. Сред специалностите в учебното заведение са „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Автоматика и компютърни системи“ „Електротехника“, „Компютърни системи и комуникации“, Топло и газоснабдяване“, „Технология на храните“, като студентите изучават опасностите, които има в съответната област и начините да се защити околната среда.
Актуализираме учебните си планове, включвайки нови учебни дисциплини, като „Водородна енергетика“, „Средства за преобразуване на енергията от възобновяеми енергийни източници", така че темата за опазването на околната среда е широко застъпена във всички наши специалности, посочи доцент Стойкова. Тя акцентира и върху международен проект, започнал преди две години, с участието на Германия и Румъния, насочен към т.нар. устойчива мода, наричана още "зелена мода". Тя е свързана с кроене на платове с минимален остатък.
От учебното заведение заявиха готовност да си сътрудничат с общината за екологични проекти, свързани със залесяване. Ще участват и в инциативата за създаване на Международен алианс "Зелени университети".
Дискусията в Ямбол е част от националната инициатива „Български гласове за Европа“, която БТА изпълнява съвместно с Европейския парламент, в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Акцентите в нея са успешните зелени практики и мерки у нас и преодоляването на „Европа на две скорости“ относно екополитиките. Дебатите се излъчват в реално време в социалните мрежи на БТА: 
Фейсбук: https://www.facebook.com/events/396554862083562
You tube: https://youtu.be/F2pxFPNGrBg