Три важни цели бяха поставени по време на общественото обсъждане на проекта на програмата на Община Русе за управление на отпадъците до 2028 година. За разлика от множество обществени обсъждания, които обикновено са формални и не променят нищо, темата провокира интереса на екоактивисти и граждани. С тях разговаряха зам.-кметът Димитър Недев, директорът на общинската екодирекция проф. Любомир Владимиров, началникът на отдел „Екология“ в дирекцията Радостина и представители на фирмата-изпълнител на разработването на програмата. 
Основните цели са да се насърчава повторно използване на всичко, което подлежи на това - например пазаруване с чанти от плат, а не с найлонови торбички. Така ще се намали количеството на отпадъците. Друга стъпка е да се увеличава количеството на рециклираните и оползотворени отпадъци, а от него произлиза третата - да намалява количеството депонирани в сметището битови отпадъци.
В тази насока се предвиждат информационни кампании чрез медиите и социалните мрежи, а вклъчването на обществеността ще се осъществява реални публични обсъждания.
Наред с това бяха обсъдени възможностите на властта и гражданите да предотвратяват незаконни сметища, да се затегне контролът върху рисковите места чрез видеонаблюдение и да се използват нови технологии за рециклиране, които разширяват възможностите за това.
Обсъдени бяха и мобилни пунктове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, които Община Русе предвижда да достани края на годината и те да заработят поетапно.