Инвестиции в пътища и втори мост над река Дунав между Русе и Гюргево, модернизация на железопътната инфраструктура и развитие на пристанищата в двата града са основните трансгранични проекти, около които областната администрация на Русе и Окръжният съвет на Гюргево се обединиха. Това се случи завчера по време на общественото обсъждане на бюджета на румънския окръг, в което участваха губернаторът Венцислав Калчев, двете му заместнички Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова и изп. директор на Еврорегион „Данубиус“ Лили Ганчева.
Областният управител на Русе увери румънските ни партньори, че ще работи за планирането на ново магистрално трасе на пътя Гюргево - Русе - Велико Търново, който е част от европейския транспортен коридор №9.
Дебатът по бюджета на окръг Гюргево показа, че съседите смятат стратегически да развиват земеделието и хранително-вкусовата промишленост в целия еврорегион. А в основата на маркетинговото им проучване е пазарът на Букурещ. Туризмът от двете страни на Дунава - пътуванията с корабче, уикенд почивките, конгресните събития, е другият приоритет.
Посещението на нашата делегация в Румъния бе по покана на председателя на Окръжен съвет Гюргево. Следващата седмица Русе ще е домакин на съвместна работна група по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България за периода 2014-2020 година.