На 2 юни в румънската столица ще бъде представена най-новата книга на Стоян Стоянов-Комитски „Христо Ботев и Русе“, издание на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Нейната премиера е в рамките на кръгла маса и с международно участие „Христо Ботев, Букурещ и Национално-освободителното движение“ - част от Програмата по отбелязване 25-ата годишнина на Международния пътуващ семинар „По Ботевите и възрожденски места в Румъния“, организиран от Народното читалище „Христо Ботев-1908“-Русе.

Преди да кажа няколко думи за книгата „Христо Ботев и Русе“, нека представя автора й.
Стоян Стоянов-Комитски е роден през 1974 година в Разград. Магистър, педагог по предучилищна и начална училищна педагогика. От 15 години работи в сферата на управлението на образованието в Русе. Повече от 10 години организира уроци по родолюбие за децата на Русе. Дългогодишен деятел на Народно читалище „Христо Ботев - 1908“ - Русе, секретар на клуб „Традиция“-Русе. Автор е на публикации в областта на предучилищната педагогика и методологията на обучението, на историята на комиксовото изкуство, а също и на историческа тема за миналото на Русе (в частност по темата за връзките на Левски с Русчук). Автор на първото самостоятелно проучване „Васил Левски и Русе“ (2014, второ издание 2020) и на документалните изложби: „Познатият и непознат Апостол“ (2017, 2018), „Памет, без която не можем“ (2018, 2019, 2020, 2021), „Васил Левски и Североизтокът“ (2019) и „Русенските пътеки на Васил Левски“ (2020). Съставител и издател е на вестниците „Ботев лист“ и „Васил Левски“. Носител е на наградите „Русе“ (2013) и „Неофит Рилски“ (2019).
В книгата „Христо Ботев и Русе“ 
Стоян Комитски едновременно е и автор, и съставител
Графичният проект на изданието също е негов. Макар че никъде не е отбелязано, негови са и някои от снимките, и графичните знаци, и емблемите, намерили място в книгата... Уточнението, което вече направих, е от значение, понеже донякъде насочва читателите какво трябва да очакват от подобно издание: сборник с авторски материали (на Стоян Комитски или чужди, подбрани от него заради допирните си точки с основната тема), необходими справки - биографични, адресни и пр.
Водещите материали в книгата са написани от Стоян Комитски: „Христо Ботев и Русе“, „Кратки публикации по темата за Христо Ботев и Русе“ („Посещавал ли е Христо Ботйов Русчук“ и „Още данни за Ботйов от Русчук“), „За един забравен Ботев четник [Петър Маринов]“, както и статии, посветени на кораба „Радецки“, съдбата на Никола Войводов и Цвятко Павлович, индиректно сплела се с тази на Ботев и неговата мета (в стихотворението си „Преминаването на Ботева през Дунава“ Иван Вазов влага в устата на Хр. Ботев следните думи, отправени към капитана-чужденец: „Помниш още онез двама / що на турци зли / въ „Германия“ с измама / издадохте вий?“).
От десетина години Стоян Комитски е насочил интересите си към комикса (инициатор е и е създател на Музей на комикса към Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе), в работата си с деца използва възможностите на комикса за патриотичното им възпитание и пр. От тази гледна точка 
напълно оправдано е включването на детските образователни комикси по негови идеи
нарисувани от художника Николай Бебенов-НИК: „Тих бял Дунав“ и „Жив е той, жив е!“... 
Като съставител на книгата Стоян Комитски е пристъпил също с вещина, създавайки своеобразна мозайка от материали на Милена Цанева - „Преминаването на Ботева през Дунава“, Ангел Радев - „Иван Караджов - композиторът на „Тих бял Дунав“, Живодар Душков - „Кой е авторът на пиесата „Той не умира“ и др., отнасящи се до авторство на отделни художествени произведения, посветени на делото на Христо Ботев...
Интересни са пояснителните бележки, придружаващи текстовете и в някои случаи поясняващи къде за първи път е отпечатана дадена публикация - в повечето случаи и в някой от броевете на „Ботев вестник“, издаван от НЧ „Христо Ботев-1908“, но и в русенския вестник „Утро“. Поясненията са важни и защото уточняват „адреси“ на ползвани архиви, медии, книги и др.; 
загатват за бъдещи намерения, като например започната работа по „Зад завесата: „Осанна!“, а на сцената: „Разпни го!“
- работно заглавие на съвместната му книга с Боян Драганов и т.н.
Стоян Комитски е посветил сборника си на четвъртвековния юбилей на Пътуващия семинар „По Ботевите и възрожденски места в Румъния“, а също и на г-жа Вяра Косева - негов инициатор и организатор, почетен председател и секретар на Народното читалище „Христо Ботев-1908“-Русе и съвсем естествено е, че подбира материали и с подобен нюанс. Ако днес възприемем страничките, озаглавени „Първият брой на Ботевия вестник „Тъпан“, „24 български адреса в Букурещ“ и др. като своеобразен реверанс към домакините - Демократичния съюз на българите в Румъния, в чиято централа ще се проведе кръглата маса „Христо Ботев, Букурещ и Национално-освободителното движение“, то погледнато с очите на утрешния читател става ясно, че Стоян Комитски дори в детайла остава верен на възрожденците, оставящи по книгите и тефтерите отметки от този вид: „Да се знае! Да се помни!“.