Две арт пейки, посветени на светите братя Кирил и Методий и на Кърджали – като град на толерантността, бяха поставени в Градската градина в центъра на Кърджали. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), както и на Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ).
Идеята е с поставянето на арт пейките, приличащи по форма на разгърната книга, да се отдаде почит на предстоящия 24 май -  Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Една от тях е с илюстрация, изобразяваща светите братя, както и с отпечатан текст на "химна на българската просвета", написан преди 130 години.  Втората пейка е със снимки от различни забележителности на Кърджали, сред които културно-исторически и географски. „Ще бъде поставена и трета пейка, посветена на Деня на детето -  1 юни, на която ще има илюстрации от популярни детски приказки“, каза Даниела Стефанова, секретар на МКБППМН.
Инициативата е с послание за опазване на града чист и красив, като кажем „Не на вандализма и агресията“. „Надяваме се с нашето послание да опазим това, което имаме,  за да остане за по-дълго време“, отбеляза Даниела Стефанова.
В откриването на новите за града придобивки участваха деца от Общински детски комплекс, както и ученици от различни училища.