До няколко дни Министерството на правосъдието ще публикува за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“. Това съобщи в профила си във фейсбук министърът на правосъдието Надежда Йорданова, като отбелязва, че е коментирала темата в интервю за специализирания портал Lex.bg.
По думите на министъра действащата наредба е от 1996 г., а след това страната ни се е присъединила към ЕС, правната система се е усложнила и се е променил общество-икономическият живот в държавата, както и обществените потребности. Йорданова коментира, че новата наредба предвижда осъвременяване на набора от дисциплини, които ще изучават юристите, засилване на обучението по Право на ЕС, въвеждане като задължителна дисциплина "Защита правата на човека". 
Предвижда се също така и единен държавен изпит, като министърът посочва, че юридическата професия пряко засяга тъканта на обществения живот, съдбите на хората и затова юристите трябва да завършват при еднакъв стандарт. Според нея хората, които упражнява юридическата професия, е много важно да имат две базисни умения – добре да владеят езика и да имат логическа мисъл.
Министърът отбелязва още, че обучението по „Право“ трябва да дава и конкретни практически умения. В новата наредба ще са формулирани целите на обучението по „Право“, което да осигурява: придобиването на практически умения и компетентности за формулиране и защитаване на правна теза; анализ на съдебната практика; решаване на казуси; извършване на научно-юридическо проучване, включително на работа с национални и чуждестранни правно-информационни системи; академично писане, включително подготовка и писане на есе, академични статия, дипломна работа и коментар на съдебна практика; участие в дебати, реторика и съдебна реторика; подготовка и провеждане на преговори по юридически казус; подготовка на проекти на юридически документи, включително на договори, правни съвети, искови молби, отговори на искови молби, подготовка на пледоарии, съдебни актове и други процесуални документи; професионални отношения с колеги, клиенти и граждани, търсещи юридическа институционална помощ и съдействие; юридическа професионална етика.