Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов присъства на откриването на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в местността "Стара река" в Карлово. С реализирането на този проект се надяваме да се намалят разходите и на гражданите и в перспектива, при всички скачащи цени заради инфлацията, такса смет да не се увеличава, каза в речта си Сандов.
По думите му това може да се случи, ако се използват правилно новите кафяви контейнери за биоразградими отпадъци и цветните за метал, хартия и пластмаса. Чрез тях ние ще получаваме ресурс, който да влагаме обратно в производството, вместо да генерираме отпадъци, допълни министърът. По думите на Сандов наличието на зелени отпадъци в останалия отпадък създава обстоятелства за образуване на метан, който лесно се запалва. Затова един такъв проект е добър пример и такива са и ще бъдат реализирани и в други райони в страната, каза още министърът.
С  проекта "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" ще намалим обема на извозваните отпадъци в Регионалното депо на Карлово с 30 на сто, каза кметът на общината Емил Кабаиванов. Така, по думите му, биоразградимите отпадъци са 6500 тона годишно. Управлението на отпадъците е важно, защото е скъпо и е част от общата екологична среда, в която живеем, допълни Кабаиванов.
Проектът е на стойност четири милиона 756 хиляди 687 лева и се реализира по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. По него са осигурени необходимото оборудване на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово.