Третият том на сборника „Известия на Регионален исторически музей – Разград“ беше официално представен тази вечер в двора на Етнографския музей в града.
В книгата са включени 31 статии на 50 автори от цялата страна. Те са тематично разделени в пет направления: Археология; Нумизматика; История на българските земи XV-XIX в.; Нова и Най-нова история, каза главният му редактор Георги Дзанев.  
Статиите на тема археология са 11. Сред тях впечатление прави тази на Дилен Дилов за каменната антропоморфна стела от бронзовата епоха, открита случайно в лапидариума на Регионалния исторически музей в Разград, посочи Дзанев. 
По думите му интерес предизвиква публикацията на Галена Радославова в съавторство с Валери Йотов „Сборна находка от предмети на бита, оръдия на труда и оръжия от Късноантичния Абритус“. Александър Минчев изнася любопитни данни за раннохристиянската бронзова кадилница от VI в., съхранявана във фонда на Разградския музей. За реконструкцията на конската амуниция по находки от Абритус разказва Стела Дончева от Филиала на Археологическия музей в Шумен. Евгени Георгиев представя публикация за Скалния манастирски комплекс „Стълбицата“ при русенското село Иваново. В този раздел има и една статия с 12 автори, като двама от тях – проф. Константин Тотев и Надежда Ботева са археолози, а останалите са химици, професори и доценти. Те са изследвали съдържанието на един сребърен реликвиар, съхраняван в музея в Севлиево, датиращ от 12-13 век, каза Георги Дзанев.
Той посочи, че раздел „Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика“ включва седем статии. Върбин Върбанов публикува материал „Ранния лагер на Трансмариска. Монети от проучването на югозападната кула през 2015 година“. Интерес представляват статиите на д-р Владимир Овчаров за контрамарките на „Златната орда“ и за неописаните монети с основен монограм Т (тамга). Самият Георги Дзанев се представя с поредната колективна монетна находка от село Голям извор. Това е единствената находка от ранноримския период, която е със смесен състав – 7 сребърни монети антониниани и 96 автономни бронзови монети на градски управи, разказа Дзанев. Той обясни, че тази находка, както повечето други от Разградския край, се свърза със събитията от лятото на 251 година - разгрома на римската армия, недалеч от Абритус от готите и последвалото ограбване на района.
В третия раздел на книгата „История на българските земи XV-XIX в.“ попадат три статии. По думите на главния редактор с най-голям научен принос е публикацията на Силвия Аризанова, която изследва данни за селищата в Лудогорието на територията на общините Кубрат, Разград и Завет от VIII век до 1878 г.
Място в раздел „Етнология“ намират шест публикации, като акцент Дзанев постави върху тази на младия уредник в Разградския музей Адриян Христов – „Щрихи към вярванията за смърт при гагаузите от Вълчидолския край“.
В последния раздел „Нова и най-нова история“ са публикувани четири статии - на Нели Николова, Габриела Михайлова, Димитър Петров и Димитър Петков. 
На представянето на сборника присъстваха седмина от авторите в сборника. Всеки един от тях представи в резюме своята статия в изданието.
Директорът на музея Таня Тодорова благодари на авторите за участието в научния сборник и посочи, че томът е посветен на реставраторката в музея Стоянка Савова, която почина през декември 2021 г.
Тодорова пожела и на себе си, и на колегите си следващият сборник да е още по-цветен на теми и автори. Тя добави, че третият том „Известия на Регионален исторически музей – Разград“ може да бъде купен в Билетния център на музея.
Част от тиража беше изкупен още по време на представянето на книгата. Щастливците да притежават изданието имаха възможност да разговарят с авторите и да получат автограф. А носителката на тазгодишната награда „Акад. Анание Явашов“ и автор в първите два тома на поредицата Марина Босева получи сборника като подарък от колегите си.