Средната заплата в област Русе отбелязва изненадващ спад в началото на тази година, показват данните на националната статистика. За периода януари-март се отчита брутно възнаграждение от 1287 лева или 999 лева чисто след удръжките. През януари сме вземали средно 1290 лева, през февруари - 1259 лева, а през март - 1312 лв. Намалението на заплатите спрямо декември 2021 г. е с 39 лева изглежда трудно обяснимо на фона на растящия натиск за увеличение на възнагражденията, което да компенсира галопиращата инфлация. 
Такова положение обаче статистиката отчита за цялата страна, така че Русе не е изключение. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 16.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 10.4%, и „Държавно управление“ - с 8.1%. 
Все пак средната заплата в област Русе нараства с 93 лева спрямо първото тримесечие на 2021 г. За 12-те месеца увеличението е със 7,8%. Което обаче е под инфлацията за същия период (12,4%), така че реалните доходи на работещите всъщност намаляват. 
В областната класация по размер на заплатите Русе пада с едно място надолу и вече е на осма позиция. Най-високи са заплатите в столицата София (2218 лева), София област (1470 лева) и Варна (1428 лева).
Положителна новина от статистика е увеличеният брой на работещите по трудово правоотношение. През първото тримесечие на тази година наетите се увеличават с близо 1000 души спрямо декември 2021 г.