Населението на Русе продължава да намалява, но за пръв път от четири години насам броят на заселилите се в общината е по-голям отколкото броят на тези, които са я напуснали, показват данните на Националния статистически институт. Резултатът се дължи най-вече на външната миграция - повече хора от чужбина се заселват в Русе отколкото живущи тук са заминали за други държави. Все още обаче русенците, които се преместват на друго място в България, са повече от тези, които идват тук от други райони на страната.
При труднообратимата тенденция за спад на раждаемостта механичният прираст остава единствената алтернатива за преодоляване на проблемите, възникващи от намаляването на населението. За тази цел Русе получи неочаквана помощ от пандемията с Ковид-19 - завръщащите се от чужбина русенци станаха повече от заминаващите. През 2020 г. имигрантите, заселили се тук повторно или за пръв път, бяха 852, а през 2021 г. броят им нараства на 952. Броят на емигрантите е наполовина, което води до положителен прираст от над 400 души.
Русенска област като цяло обаче съвсем не може да се определи като привлекателна дестинация за живеене в страната. През миналата година областта е напусната от 1929 души, а дошлите тук от други райони на България са 1573.
На ниво община Русе картината е по-добра и за пръв път от 4 години насам се отчита положителен прираст от 162 души. Тя обаче идва след изселените над 2000 русенци през 2020 г., разпръснали се най-вече из околните села в областта, за да избягат от пандемията.