Как може да се решават различни системи линейни уравнения, използвайки матрици и детерминанти на компютърната система „Matlab“ разбраха вчера единайсетокласници от Математическата гимназия по време на демонстрационен урок, проведен в университета. Инициатор на тази демонстрация на практическото приложение на теорията от гимназията бе гл.ас.Стефка Караколева от катедра „Числени методи и статистика“ на факултет „Обществено здраве“.
Тези открити уроци ще продължат от една страна като сътрудничество между университета и средните училища, а от друга като възможност да предизвикаме интереса на учениците към състезанията по компютърна математика, обясни Караколева.