Мегданът е централната точка в едно населено място, където хората излизат, за да преживяват заедно празници в повечето случаи или събития, които са от особена важност за селището. По същия начин за мен във Фейсбук присъстват хора, които са се събрали доброволно на това място и то е толкова мегдан, колкото те го оценяват като централно за себе си и групата си. Освен това вече сме наясно, че ако нещо трябва да стане публично, то се показва на мегдана/Фейбсук. Ние непрекъснато търсим начини да се свързваме един с друг и за мен тази мрежа е идеалното място, където можеш да се свързваш не само посредством гласа си, а и с всички други възможности - все пак точно тук светкавично можеш да споделиш каквото искаш с останалите.
Поведението на хората е същото, каквото и в реалния живот. Ако си истерик, няма как да се въздържиш и на това обществено място. Събирането в групи пак повтаря характеристиките на фолклорното понятие за мегдан. Всеки, според социалната си сепарация, си има група - на ергените, на момите, на невести, на зрели мъже, на старци и т.н. Така е и в интернет.
В съвременния селски мегдан, какъвто е Фейсбук, важат същите правила, както е във фолклорната ни традиция. В този смисъл и децата нямат място в тази мрежа така, както и на мегдана не са били допускани.