Консорциум „Рисайлинг Енд Уейст Калекшън“, в който участват русенската строителна фирма „Декра-Строй“ и специализираната в обществената хигиена новозагорска „Сорико“, печели обществената поръчка за извозване на боклука от 13 населени места и кварталите ДЗС, Средна кула, Долапите и Образцов чифлик. Той е предложил най-добрата оферта с цена от 97,88 лева без ДДС за сметосъбиране и транспортиране на тон боклук плюс 0,50 лева за дезинфекция на всеки съд за събиране на битови отпадъци.
На второ място е класиран консорциум „Сметосъбиране Община Русе“, а останалите трима кандидати са отстранени, тъй като офертите им не отговарят на предварително обявените условия. Сред тях е и „Нелсен Чистота“, която отговаря за отпадъците на град Русе, „Титан БКС“ ЕООД и ЗМБГ АД.
Обществената поръчка за за събиране и транспортиране на отпадъците от 13 населени места бе с бюджет до 4 213 290 лева без ДДС или малко над 5 млн. лева с дължимия данък. Таванът на тон бе 101,92 лв./тон без ДДС. Тя е за две години, но е предвидена възможност след изтичането им срокът на договора да се продължи с още една година. Така за трите години общите разходи на Общината по сметосъбирането от всички околни на Русе населени места може да набъбне до над 5 млн. лв. с ДДС.
Много вероятно е обаче сумата да се окаже по-малка от предвиденото, тъй като в последните години извозвания от 13-те села и кварталите боклук неотклонно намалява паралелно с намалението на населението там. През 2018 г. са транспортирани 15 369,78 тона битови отпадъци. През 2019 г. количеството пада на 14 438,84 тона, а през 2020 г. - на 13 214,04 тона.