Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще открие конференцията „Иновации и растеж: Русе“, която Русенска търговско-индустриална камара и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организират по инициатива на министерството на Лорер. Тя ще се проведе на 15 април в заседателната зала на библиотека „Любен Каравелов“ и в нея ще участват представители на Българската банка за развитие, на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“), както и Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на фондовете).
Конференцията ще обяви и началото на дарителска инициатива за възстановяване на елементи от сградата на библиотеката-домакин, построена през 1911 г. от Русенската търговско-индустриална камара за нейните нужди.
Желаещите да участват трябва да се регистрират до 12 април на сайта на ИАНМСП - www.b2bconnect.bg/bg/. Поради ограничения брой на местата се допускат до двама представители от фирма или организация.