Скрининговата кампания за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания на Специализирана болница за активно лечение по кардиология „Медика Кор“ продължава на 9 и 16 април в ДКЦ 2.
Не е необходимо пациентите да носят направление за кардиолог, но трябва да се запишат на тел. 0889 249 944 в работните дни от 8 до 17 часа.                                     У